Sangha Governor Regions 6-7 (D) VDO 19-20

VDO

VDO Record

YEAR 2020

ฟังความหมายจริงของคำสวด บาลี-สันสกฤต - พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) #มีเทศน์มีทอล์ค 9

เทปบันทึกภาพงานมหกรรมเทศนาธรรม "มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 9" ตอน "ตามรอยธรรม" เมื่อวันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แสดงธรรม โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต, ดร. (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

7 November , 2020

Interview : Buddhist Education : Bhikkhu Sugandha (Dr Anil Shakya)

Vikkhu Sugandha (Dr. Anil Shakya) talks about significance of Buddhist educaiton in present context of the world.He says educaiton should not only mean a means to employment but it is the way of bringing out one's best out of the skills he has gained through the process of learning, for benefit of all humanity.

21 December , 2020

AAPBS Virtual Conference 2020: Ven. Anil Sakya's Session

26 Nov: The Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS) Virtual Conference 2020 on “Disruption. Impact. Sustainability.” Online panel discussion on "Governmental and Sustainability Organizations: Values, Mindfulness, and Leadership." Ven. Anil Sakya, a panelist.

12 December, 2020

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จสังฆราชของชาวพุทธโลก

ปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จสังฆราชของชาวพุทธโลก" โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๒๕ ต.ค ๒๕๖๓ เวลา ๑๗:๓๐​ ณ วัดเทวสัง​ฆ​ราม (วัดเหนือ)​ กาญจนบุรี

28 October , 2020

พระราชทานถวายพระธรรมเทศนา ในปิยกรณธรรมกถา ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปิยกรณธรรมกถา ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต รับพระราชทานถวาย

23 October, 2020

เราศึกษาพุทธศาสนากันทำไม - พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

"เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ท่านเคยตอบคำถามนี้ว่าเราศึกษาพระพุทธศาสนากันทำไม น่าจะปี ๒๕๒๖ ในช่วงเข้าพรรษาของปีนั้น สมเด็จพระสังฆราชสอนพระใหม่ที่มาบวชตลอดพรรษา ตอนหลังพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือชื่อว่า ลักษณะพระพุทธศาสนา "ท่านได้ตั้งคำถามว่าเราศึกษาพระพุทธศาสนากันทำไม และคำตอบในบทนั้นหรือหนังสือทั้งเล่มนั้นท่านบอกว่า เราศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อ ๓ อย่าง คือ เพื่อความจริง เพื่อความดี เพื่อความงาม" ในวาระรำลึกเดือนแห่งการประสูติและสิ้นพระชนม์ของ 'สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร' พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ได้เมตตาปรารภธรรมในกิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

16 October, 2020

ความหมายของการตักบาตรและการปวารณา

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) รองอธิการบดีมหามกุฏราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถาในกิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด ซึ่งจะช่วยตอบคำถามให้เราเข้าใจได้ว่า เราตักบาตรกันเพื่ออะไร และ ทำไมวันออกพรรษาถึงต้องมีการปวารณา

16 October, 2020

ด้วยสมฺปชญฺญ ตั้งหลักรอจังหวะ สู่อนาคตการท่องเที่ยวไทย
ร่วมฟังธรรมเสริมสร้างกำลังใจ แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและชาวไทยทุกคน หัวข้อ ด้วยสมฺปชญฺญ ตั้งหลักรอจังหวะ สู่อนาคตการท่องเที่ยวไทย โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โถงกิจกรรมชั้น ๑ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

23 September, 2020

การบรรยายในรายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓

การบรรยายในรายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ แก่พระนวกพรรษกาล ๒๕๖๓ ณ ตึกมนุษยนาควิทยาทาน (พิพิธภัณฑ์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศและห้องสมุดหนังสืองานศพ) วัดบวรนิเวศวิหาร โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๓

14 September, 2020

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑

การบรรยายในรายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑ แก่พระนวกพรรษกาล ๒๕๖๓ ณ อาคารสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓

23 Auguest , 2020

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒

การบรรยายในรายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ แก่พระนวกพรรษกาล ๒๕๖๓ ณ ตึกมนุษยนาควิทยาคาร วัดบวรนิเวศวิหาร โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๓

23 August, 2020

Sasin Insights with Venerable Dr. Phra Anil Sakya

Venerable Dr. Phra Anil Sakya to Sasin Insights to talk about anxiety and sustainability during this global pandemic. Professor Stephen B. Young, Global Executive Director of the Caux Round Table and a Visiting Professor at Sasin, joined us to lead the discussion.

7 July, 2020

Vesak Day - Virtual belated commemoration

"Vesak", the Day of the Full Moon in the month of May, is the most sacred day to millions of Buddhists around the world. It was on the Day of Vesak two and a half millennia ago, in the year 623 B.C., that the Buddha was born. It was also on the Day of Vesak that the Buddha attained enlightenment, and it was on the Day of Vesak that the Buddha in his eightieth year passed away.

2 July, 2020

Virtual belated commemoration of the International Day of Vesak 2020 at UN
The General Assembly, by its resolution 54/115 of 1999, recognized internationally the Day of Vesak to acknowledge the contribution that Buddhism, one of the oldest religions in the world, has made for over two and a half millennia and continues to make to the spirituality of humanity. This day is commemorated annually at the UN Headquarters and other UN offices, in consultation with the relevant UN offices and with permanent missions, which also wish to be consulted.
2 July 2020
How Covid 19 is going to impact on Sustainable Development in the flame of business?

Far Anil Shakya:  zoom interaction with the Sustainable Brands of Spain is published in the most important online newsletter in Spain, El Confidencial. July 1, 2020.

July 1 , 2020

How Covid 19 is goning to impact on Sustainable Development in the flame of Business?

Far Anil Shakya:  zoom interaction with the Sustainable Brands of Spain is published in the most important online newsletter in Spain, El Confidencial.

1 July 2020

Inequality ends neither by equality nor equity, but justice

Far Anil Shakya:  zoom interaction with the Sustainable Brands of Spain is published in the most important online newsletter in Spain, El Confidencial.

1 July 2020

The Four Essentials: Back to the Basics of a Buddhist Life

Paccaya Foundation x Bangkok 1899 The Four Essentials: Back to the Basics of a Buddhist Life In an upturned world, we bring a pop-up Dhamma talk by Venerable Anil Sakya, with an opportunity for real-time Q&A, and an evening meditation to close out the week. Date: June 19, 2020 Time: 18:30 - 20:30 (GMT +7) This event was live-streamed by InsightPact

19 June, 2020

King Rama IX's Philosophy: Interdisciplinary thinking beneath Sustainable Development

Keynote speech on 'King Rama IX's Philosophy: Interdisciplinary thinking beneath Sustainable Development' at the HMA’s 40 Anniversary National and International Conference on Approaching the Future through Multidisciplinary Research

9 June 2020

Congratulatory Message from WBU

Congratulatory Message from Ven. Anil Sakya WBU Honorary Rector for the 70th Anniversary of the WFB.

25 May 2563/2020

Global Buddhist Congregation 2020 Vesak Celebration online

fbLive Vesak Dhamma Talk for Global Buddhist Congregation 2020, India.

7 May 2020

Buddhist wisdom on Visakha Bucha Day during COVID-19

Buddhist wisdom on Visakha Bucha Day during COVID-19 Phra Shakyavongsvisuddhi (Anil Sakya), Wat Bovoranives Vihara ThaiPBS World 

6 May, 2020

รับมือชีวิตใหม่ผ่านมุมมองพระพุทธศาสนา

รับมือชีวิตใหม่ผ่านมุมมองพระพุทธศาสนา

CrisisIbility and Fear of the Unknown

In this episode, Venerable Phra Anil Sakya discusses the concept of crisis and its connection to dharma, balance, and sustainability.

2 May, 2020

ธรรม Life Ep67 : ชีวิตใหม่หลังโควิด

ชีวิตใหม่หลังโควิด

วันวิสาขบูชา ธรรมะจาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์

คำแนะนำหลักการปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา ที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ให้น้อมนำหลักธรรมปฏิบัติตน มีเวลาสำรวจจิตตน ผ่านเทคโนโลยีที่มี

International Conference on Remembering the Past and Way

Presentation on 'Toward a Buddhist Anthropology: From Sacred to Secular' by Ven. Phra Shakyavamavisuddhi (Anil Sakya) presented at the International Conference organised as a part of the Centenary Celebrations of the University of Yangon at the Convocation Hall, University of Yangon, Myanmar on 6 Jan 2020.

6-7 January 2020

International Conference on Remembering the Past and Way

A Buddhist Anthropology : From Sacred to Secular Q&A Session.

6-7 January 2020

Media Coverage

"ให้วัดอยู่ในบ้าน" โควิดทำวิถีพุทธเปลี่ยน แต่ไม่กระทบแก่นธรรม

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดวิถีชีวิตใหม่หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า New Normal ที่ผู้คนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

YEAR 2019

THE 60TH DIPLOMATIC RELATIONSHIP OF NEPAL - THAILAND

A talk program on "Nepal Thailand Relations : Prospects and Cooperation" to make the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Nepal and Thailand. at Thammasart University

29 NOVEMBER 2019

HOW BUDDHIST KNOWLEDGE HAS DEVELOPED TODAY

Buddhist Mindfulness is one of the key Buddhist messages recently universalized and developed as a must secular education of Buddhism without ‘B’ : The 94th World Fellowship of Buddhists Executive Council Meeting. 

6 NOVEMBER 2019

Burnout บรรเทาได้ด้วยธรรม

Burnout หรือ ภาวะหมดไฟ เป็นปรากฏการณ์ทางอาชีพ (occupational phenomenon) ไม่ใช่เป็นโรค (medical condition) และเกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน 

19 NOVEMBER 2019

Ansimjeongsa congratulatory message

Congratulatory Message at the Ansimjeongsa Main Temple at Nonsan, South Korea on the ceremony of the eyes opening of the Ksitigarbha Bodhisattva at the temple ground of the Ansimjeongsa Main Temple, Nonsan.

21-22 December 2019

ฟังธรรมตามกาล

9 กุมภาพันธ์ 2019

สัมมาทิฏฐิ

ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

2 Febuary 2019

A Monk's Tale from a Thai Prison: Changing Minds and Lives

A Monk's Tale from a Thai Prison: Changing Minds and Lives

27 January 2019

A Monk's Tale from a Thai Prison: Changing Mind and Live

A Monk's Tale from a Thai Prison: Changing Mind and Live

27 January 2019

The Fifth Floor: Bringing calm to Bangkok's foreign women prisoners

The Fifth Floor: Bringing Calm to Bangkok's foreign women prisoners

Thailand's biggest women's prison is home to more than 400 foreign prisoners, mostly serving long sentences for drug offenses. Many now attend cognitive transformation therapy classes to help them cope.

2 Febuary 2019

เทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทักษิณานุประทาน

แสดงพระธรรมเทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทักษิณานุประทาน อุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙) - อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม - อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง - อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร 

5 October 2019

Scroll to Top